xem ngày chuyển nhà

Xem ngày chuyển nhà, Ngày Tốt Chuyển nhà, Xem Ngay Chuyen Nha, Ngay Chuyen Nha
“Khởi sự, không kể nhỏ to, việc nên tất phải chọn ngày giờ chăng, gọi đó là Kính Thiên vậy”

Mai Cốc Thành

Vâng đúng vậy! Chúng ta xem ngày tháng không phải để cầu Họa hay Phúc, mà là những việc đụng tới Thiên thì phải Kính Thiên, việc nào đụng tới Địa thì phải Kính Địa.

Trong cuốn Hiệp Kỹ Biện Phương Thư của Mai Cốc Thành do Vua Càn Long thẩm định được hai tác giả của dịch sang tiếng Việt là: Vũ HoàngLân Bình (Nhà xuất bản Cà Mau năm 2002) trang 852 nói về dùng sự vào việc DI CHUYỂN ( Chuyển nhà, chuyển bếp, chuyển chổ sinh sống) như sau:

Nghi : Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Xá, Thiên Nguyệt, Nguyện Ân, Tứ Tương, Thời Đức, Ngày Dần, Dịch Mã, Thiên Mả, ngày Thành, Ngày Khai.

Kỵ : Nguyệt Phá, ngày Bình, Ngày Thu, ngày Phế, Khiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát, Nguyệt Hình, Nguyệt yếm, Đại thời, Thiên lại, Tứ Phế, Ngũ Mộ, Quy Kỵ, Vãng Vong.

Diễn giải: 
- Nghi có nghĩa là việc Di chuyển nhà cửa, bếp núc, vật dụng thì thíc hợp với các ngày có CÁT TINH (sao tốt) như: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Xá...
Kỵ có nghĩa là việc Di chuyển nhà cửabếp núcvật dụng thì kiêng kỵ với các ngày có SÁT TINH (sao xấu) như: Nguyệt Phá, ngày Bình, Ngày Thu, ngày Phế, Khiếp sát, Tai sát, Nguyệt sát.

Vậy làm sao để biết được ngày nào NGHI ngày nào KỴ?

VanChuyenNha.Blogsot.com sẽ giúp bạn nhé!

Ví dụ ta xem ngày 25/10/2012 có chuyển nhà được không nhà?

Bước 1: Bạn vào trang thoigian.com.vn để xem lịch vạn niên và chọn ngày cần xem:
ở đây mình chọn đến ngày 25 - 10 - 2012

xem ngay chuyen nha

Bước 2: Phân tích kết quả phần Cát Tinh và Sát Tinh:
-  Nếu phần Cát tinh có chứa phần một vài vị trong danh mục nghi. Phần sát tinh không chứa sao nào của phần Kỵ ==> Rất tốt, dùng ngày này đại lợi
- Nếu cả hai phần Cát tinhSát tinh đều chứa các sao của NghiKỵ ==> Ngày này không tốt không xấu có thể dùng.
- Phần Cát tinh không chứa sao nào, phần sát tinh có chứa các sao của phần kỵ ==> Rất xấu, không nên dùng.
- Cải hai phần cát tinhsát tinh đều không chứa sao nào của NghiKỵ ==> Bình thường, ngày này có thể dùng.
Ghi chú: bạn cũng phải xem phần trực của ngày như là một sát tinh, xem trực của ngày là trực Bình, trực Thu, trực Phế thì là xấu.
Xem ngày tốt chuyển nhà
Xem cát tinh sát tinh

Xem trực

Đó là Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn ngày chuyển nhà!
Nếu việc chuyển nhà là hệ trọng thì cần xem kỹ thì một sốt yếu tốt nữa.

Chúc quý vị chọn được ngày chuyển nhà đại lợi!


Các bài viết bạn nên tham khảo:

Xem ngày chuyển nhà | Ngày Tốt Chuyển nhà | Xem Ngay Chuyen Nha | Ngay Chuyen Nha

Không có nhận xét nào: